“Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan niet alleen de mensen bij elkaar
om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en 
het werk in te delen. Maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.”
            Antoine de Saint-Exupéry

Intervisie

In intervisie leren collega’s van én met elkaar
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel.
Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens - overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling vragen eromheen.
Intervisie is inspirerend en gericht op ontwikkeling
Medewerkers zijn waardevolle en krachtige elementen binnen uw organisatie. De begeleide Intervisie is een inspirerende tool die het professioneel leervermogen stimuleert en met de focus te werken aan oplossing en ontwikkeling. Daarnaast hebben veel medewerkers behoefte om van én met elkaar te leren.

Gelijkwaardigheid en veiligheid
De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie.
Waarom is intervisie uw investering meer dan waard?
Door de vele en snelle ontwikkelingen in deze huidige tijd, moeten werknemers (op diverse niveaus) ervoor zorgen dat ze deze kunnen bijhouden. Door (bij)scholing en intervisie kunnen goede werknemers behouden blijven voor de organisatie en dat de minder ervaren (jonge) werknemers leren op de werkplek en zo nodig bijgeschoold worden. Intervisie speelt een cruciale rol in de veranderende arbeidsmarkt.. Medewerkers kunnen via intervisie hun professionaliteit verder verstevigen.
Veranderingen gaan snel, ook in het werk!
Werknemers moeten (leren) omgaan met nieuwe technologische (hulp)middelen, andere protocollen en werkwijzen. En ook lager opgeleiden moeten eraan geloven. Steeds vaker zijn vaardigheden nodig die vroeger niet of veel minder belangrijk waren: sociale vaardigheden, flexibiliteit, lees- en schrijfvaardigheden en ICT- vaardigheden.

Voor bedrijfsleven, onderwijs en zorg
Intervisie voor teams, is de aangewezen ontwikkeling methodiek om medewerkers te informeren over ontwikkelingen in het werk en de noodzaak van scholing. De intervisiebegeleider kan hen ervoor motiveren en tevens begeleiden naar zelfsturende intervisie groepen.
Share by: