“Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan niet alleen de mensen bij elkaar
om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en 
het werk in te delen. Maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.”
            Antoine de Saint-Exupéry

Tarieven

Een vrijblijvend en gratis kennismaking

In een kennismaking- en oriënterend gesprek bekijken we uw wensen, uitgangspunten en het doel voor intervisie binnen uw team en/of intervisie organisatie breed.

Opbouw kennismaking en oriënterend gesprek:
 1. Kennismaking met de opdrachtgever en de organisatiecontext (noodzaak, voorwaarden, doelen en leeropbrengst);
 2. Analyse van de klantvraag en het aantal groepen en aantal deelnemers;
 3. Het benoemen van aandachtspunten en mogelijkheden van intervisie of incompany intervisiebegeleiders;
 4. Wat kunt u verwachten in de voorlichting naar de deelnemers intervisiegroep(en);
 5. Hoe verloopt de introductie intervisie op de startbijeenkomst;
 6. Het aantal intervisiebijeenkomsten, tijdsduur bijeenkomst en tijdlijn;
 7. Hoe verloopt de afronding intervisietraject, evaluatie en borging van de intervisie;
 8. U ontvangt binnen 5 dagen een advies en terugkoppeling van de bevindingen en daarbij:
  1. een training voorstel op maat met een tijdslijn,
  2. een transparante offerte over het totale tarief van uw investering.
Tarief begeleide intervisie
De begeleide intervisie investering per intervisiebijeenkomst is € 345,- ( 2 uur ) (excl. 21% btw en km vergoeding van € 0.25).
Uw uiteindelijke investering wordt, naar aanleiding van het voorstel intervisie op maat, beschreven in de offerte.
Daarnaast ontvangt u bij meerdere intervisiegroepen een kwantum korting.
De begeleide intervisie wordt binnen uw organisatie gegeven.

Tarief Incompany training interne intervisiebegeleiders

De investering per les bijeenkomst is € 750,- ( uur ) (excl. 21% btw en km vergoeding van € 0.25).
Uw uiteindelijke investering wordt, naar aanleiding van het voorstel training op maat, beschreven in de offerte.
Een Incompany training wordt binnen uw organisatie gegeven.
Onze inspanning is zeer hoog om de gewenste intervisie doelen en het rendement over langere tijd te behalen.

Tarief workshop intervisie
De workshop intervisie investering is € 480.- ( per 2 uur ) (per trainer).
Een workshop dagdeel is € 600.- ( 3½ uur ) (per trainer).
Het tarief is excl. 21% btw en met km vergoeding van € 0.25.
Het voorstel workshop op maat, wordt beschreven in de offerte.
De organisatie regelt een locatie ruimte.

Tarief (open inschrijving) training intervisiebegeleider
De totaal investering voor deze 3 -daagse training is € 995,-(btw vrij i.v.m. onderwijs CRKBO)
Geheel inclusief: een training map en 8 intervisiemethodieken, lunches, koffie / thee / water.

Share by: