“Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan niet alleen de mensen bij elkaar
om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en 
het werk in te delen. Maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.”
            Antoine de Saint-Exupéry

Training Intervisiebegeleider

Trainingen intervisiebegeleider

1*) De training tot intervisiebegeleider (open inschrijving lesgroepen ) is gericht op die vrouw of man die wil leren om op een enthousiaste en professionele wijze intervisiegroep(en) op te starten en te coachen naar zelfsturende intervisiegroepen.

2*) De Incompany training voor interne intervisiebegeleiders (intervisoren) is geheel ontwikkeld voor die organisatie die een groep medewerkers wil laten opleiden, om op professionele wijze intervisie binnen de teams in te zetten als een ontwikkelingsinstrument binnen de organisatie.

1*)    Training lesgroepen voor open (individuele) inschrijving
Deze training tot intervisiebegeleider is gericht op die vrouw of man die wil leren om op een enthousiaste en professionele wijze intervisiegroep(en) op te starten en te coachen naar zelfsturende intervisiegroepen.

In deze training ontwikkelen de deelnemers professionele vaardigheden en inzicht hoe intervisie in te zetten als een ontwikkelingsinstrument binnen de organisatie. Daarnaast krijgt men ervaring - en ontwikkelingsmogelijkheden aangereikt, via persoonlijke casuïstiek vanuit de deelnemers uit de werksetting. Na afronding van de training is men in staat als zelfstandig intervisor verder te gaan. 

Meer informatie open inschrijving lessen

Klik voor een overzicht inhoud van de lessen op PDF 1 >>>>>
 
Klik voor overzicht intervisiemethodieken in de training map op PDF 2 >>>>>>
Tarief is € 995.- (btw vrij).
Klik voor alle data lesgroepen op pagina agenda >>>>>>>>
Lesniveau: MBO+ / HBO.
Daadwerkelijke 3 lesdagen met lesuren 18 uur + thuisstudie 10 uur.
De training wordt afgesloten met een certificaat.

2*)     Incompany training voor interne intervisiebegeleiders

In deze incompany training ontwikkelen een groep medewerkers professionele vaardigheden en inzicht hoe intervisie in te zetten als een ontwikkelings-instrument binnen de organisatie. Daarnaast krijgt men ervaring - en ontwikkelingsmogelijkheden aangereikt, via persoonlijke casuïstiek vanuit de deelnemers uit de werksetting. Na afronding van de training zijn de medewerkers in staat als zelfstandig intervisor verder te gaan.

Meer informatie incompany training interne intervisiebegeleiders

Klik voor meer informatie Incompany training op PDF 3 >>>>>>>>

Klik voor een overzicht inhoud van de lessen op PDF 4 >>>>>>
Lesniveau: MBO+ / HBO.
De incompany training wordt afgesloten met een certificaat.

De volgende beroepsverenigingen accrediteren de training met PE punten
NOBCO /EMCC met 7 PE punten voor coaches.
Registerplein met 8.25 PE punten (ID nummer: 262650) maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
CRKBO geeft de erkenning i.v.m. kortdurende beroeps onderwijs.

Share by: